poker tournament champion 1977 to present aka: "BAD.BEAT.ANNIE!"